Konferencja

Bilety

Wejście na konferencję jest bezpłatne

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja na naszej stronie http://2014.dcwroc.pl/user/login

Manifest

Czym jest konferencja DCWroc?

DrupalCamp Wrocław to cykliczna konferencja organizowana w celu promocji CMS Drupal w Polsce oraz integracji użytkowników tego systemu. Dzięki spotkaniom polskich i zagranicznych użytkowników CMS Drupal, stwarzamy okazję do wymiany doświadczeń oraz nawiązania ciekawych znajomości. Konferencja ma charakter niekomercyjny a w prację nad nią zaangażowani są wolontariusze Drupal Wroclaw Community.

Poprzednie edycje: DrupalCamp Wrocław 2012 i DrupalCamp Wrocław 2013

Cel, który przyświeca DCWroc to również promowanie miasta, jako miejsca sprzyjającego inwestycjom w sektorze IT wśród uczestników, prelegentów i sponsorów DCWroc w Polsce oraz poza granicami kraju.

Współorganizatorami konferencji są: ASI (Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne), Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Drupal meets Symfony

Tegoroczna edycja wydarzenia

Wydarzenie odbędzie się trzeci rok z rzędu. Jest tym razem wyjątkowe bo integruje społeczność Drupala i Symfony. Konferencja dedykowana będzie 8 wersji CMS Drupal, która została wydana w październiku w wersji beta. Drupal 8 bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach z poprzednich wersji , jednak w backedzie wyk5orzystuje komponenty frameworka Symfony2.

Wychodzimy naprzeciw temu proponując cykl szkoleń, warsztatów i wykładów. Na scenie DCWroc pojawią się doświadczeni specjaliści ze świata CMS Drupal jak i Symfony 2. Będziemy gościć prelegentów nie tylko z Polski, ale również z zagranicy.

Code of Conduct

Skrócona wersja

Nasza konferencja jest bezpłatna i otwarta dla każdego, niezaleznie od religii, płci, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawości, wyglądu zewnętrznego, wagi i rasy. Nie bedziemy tolerować żadnej formy molestowania w stosunku do uczestników konferencji. Uczestnicy nie stosujący się do zasad będą poproszeni o opuszczenie miejsca konferencji.

Dłuższa wersja